Skip to content

מבחן הקבלה לתוכנית המצטיינים במדעי המחשב

מבחן הקבלה

המבחן מהווה מרכיב עיקרי בשיקולי הקבלה לתוכניות "מרכז ידע". מועד מבחן הקבלה יפורסם מעת לעת באתר זה. כאן תוכלו לקבל את כל המידע הנדרש אודות הבחינה וההערכות אליה.

למי מיועדת הבחינה?

מאפייני מבחן הקבלה

שאלות נפוצות

בהצלחה לכל הנבחנות והנבחנים !

דילוג לתוכן